Kes on Liisa Lotta Mumm?

Minu varasem kogemus ja valik läbitud koolitusi

Meil kõigil on oma lugu. Siin lehel saad tutvuda minu omaga: olulisemate saavutuste, läbitud koolitustega (vähemalt väikese osaga sellest!) ning sellega, kuidas siia punkti jõudsin.

Liisa Lotta Mumm

Kõik on võimalik: gümnaasiumiõpilasest laulupeoautoriks

Kui olin 17-aastane, andsin välja oma esimese luulekogumiku. Tookord ma müügile ei rõhunud ning suur osa raamatuid jäi seisma. Küll aga… alati ei saa edu mõõta müüdud toodete arvus. Piisab sellest, et toote ostab ÜKS õige inimene.

Minu näite puhul oli selleks Kadri Voorand, kellele raamatupoes mu raamatuke silma jäi. Tänu temale jõudis minu sõnadele kirjutatud koorilaul “Aga tule” ka laulupeole.

Sellest kujunes kogemus, mida ma ei osanud uneski näha. See tõi endaga esinemised Vikerraadio Luulelahingus, kutsed esinemistele, intervjuud erinevates väljaannetes ja tohutult palju muudki. Loost on oma versiooni ja venekeelse tõlke teinud näiteks ka Tanja Mihhailova-Saar. Ning vaatamata tookord seisma jäänud raamatukastile tiksub mulle siiani igaaastaselt autorluse eest honorar arvele.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ettevõtlusega seotud koolitused ja programmid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sigrit Säga tasuline mentorlusprogramm

2023. aasta alguses liitusin Sigrit Säga tasulise mentorlusprogrammiga Inspiraatorid+ ning läbisin mitmed tema koolitused

Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamisega

Maht: 100 h
Koolitaja: Triin Raudoja (Ettevõtlik mõte OÜ), Hemely Practika OÜ
Kultuurikorralduse kursus

Kulturikorralduse eriala Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias

Ülikoolis õppisin kultuurikorralduse erialal. Õpingutest olulise osa moodustasid ka turunduse ja kommunikatsiooni, juhtimise ning õigus- ja finantsmoodulid.

Ettevõtluse inkubatsiooniprogramm ENTRUM

Oktoobrist aprillini kestev programm ettevõtlikele noortele, mille raames algatati 171 ettevõtlusideed, mida mentorite ja koolitajate abiga edasi arendati

EstYes mentorluskoolitus

Mentorluskoolituse järgselt olin aasta vältel mentorina toeks saksa tudengile, kes Eestisse õppima asus

Suured Ideed Noorte Algatusel (SINA) ettevõtlusinkubaator

Kooliaasta pikkune õpirännak, mille käigus viiakse koolitajate abiga ellu oma ühiskondliku algatuse idee.
2023
2021
2017-2019
2014
2014
2010/2011 ÕA

Turundusseminarid, koolitused

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

MTÜ Praktikum turundusjuht (2014-2015)

Password 2018

Password turunduskonverents

Ka sel korral olin ürituse korraldamisel abiks. Konverents toimus Nordea Kontserdimajas, põhifookus uuel reaalsusel ja moodsal turundusel.
Password 2017

Password turunduskonverents

Aasta Turundussündmus "Password 2017: Business Meets Consumer" keskendus tarbijatele - nende käitumisele ja tarbijate mõistmisele. Konverentsil osales ligi 600 turundajat, mina olin abiks korraldamisel.

Tallinn Marketing Week

Aitasin ürituse ettevalmistusele ja toimumisele kaasa ning samaaegselt sain ka osalejana esinejaid kuulata. Ääretult kasulikud paar päeva!

KAMA2 turundusprogramm

Ellukutsuja: PESA
Teemad: turundus, bränd, sotsiaalmeedia, avalik meedia, veebidisain Koolituse raames praktiline kogemus ettevõtetele (nt Telia Eesti Super kõnekaardile, CoffeIn-ile jne) turunduslahenduste loomises

Pärnu turunduskonverents “TÄHELEPANU!”

Konverents keskendus ostjate tähelepanu saamisest ostukohas ja meedias. Esinesid eksperdid välismaalt (nt Ken Hughes, Katie Paine, Dr Kevin Dutton) kui ka kohalikud asjatundjad.
2018
2017
2016
2016
2014

KORRALDUSKOGEMUS

Ürituskorraldus on minu jaoks alati väga südamelähedane valdkond olnud. Esimese nö päris ürituse korraldasin, kui olin alles 7. klassi õpilane. Selleks oli Eesti Õpilasesinduste Liidu 4-päevane õpilaste suvekool ~200 osalejaga. Meie korraldusmeeskonna ülesandeks oli korraldada kõik alates üle-Eestilisest transpordist, majutuse, esinejate, sponsorluseni välja. See kuudepikkune korralduskogemus jättis minusse nii suure jälje, et korraldamisest sai minu jaoks lahutamatu elu osa

Olen sellest ajast saati kümnete suuremate ja väiksemate ürituste korraldusmeeskonda kuulunud. Enamasti oli minu vastutusalaks turundus või sponsorlus. Eks esialgu oli pisut hirmutav gümnaasiumiõpilasena nt Tallinna Teletorni turundusjuhiga kohtuma minna, et mitmetuhande euro väärtuses sponsorlust küsida, kuid iga kirja ja kohtumisega muutus see aina lihtsamaks. Tänu korralduskogemusele avastasin endas ka turunduse-armastuse ning hilisematel aastatel olin meeskondades just selle valdkonna eest vastutanud.

Siit leiad väikese valiku minu korraldatud üritustest (kõiki ei jaksaks ette lugedagi!):

Meistrite tunnustuskonkurss Aasta Tagasivaade 2022

Algatasin digitaaslete lõikemasinate kasutajate tunnustamiseks tänukonkursi, mille raames said valdkonnas tegutsejad teineteist nomineerida. Parimaid tunnustati 300€ väärtuses kinkekaartidega.

Ideeturg (Viljandi Kultuuriakadeemia ettevõtlusprogramm)

Kõikidele Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia tudengitele kohustuslik mitmepäevane ettevõtlusõpe, mille raames genereeritakse ja arendatakse oma äriideid.
2022
2018

Muud tunnustused

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hea Eeskuju tunnustuskonkurss

Hea Eeskuju nominent

Igal aastal tunnustatakse selle nominatsiooniga üle Eesti 15 noort, kes on oma ühiskondliku aktiivsusega silma jäänud
Korraldaja: Noortekonverents Lahe Koolipäev

Aasta Uustulnuk

Korraldaja: Tegusad Eesti Noored (TEN)
Tunnustus uue aktiivse liikmena silma jäämise eest, eelkõige tudengisessioonil sündmuse ajakirjanikuna

Tänukiri aktiivsuse eest koolielu korraldamisel

Jakob Westholmi Gümnaasium
Kuulumise eest kooli õpilasesinduse juhatusse ning panustades aktiivselt erinevate kooliürituste korraldamisesse

Tänukiri: ühiskondlikult aktiivne noor

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Aktiivse koolivälise aktiivsuse eest noorteürituste korraldamisel ja kooli esindamise eest Eesti Õpilasesinduste Liidus

Tänukiri panustamise eest Eesti karjääriõppe süsteemi panustamisesse

Väljastas Lastekaitse liit
Kogemuste ja mõtete jagamise eest “101 last Toompeale” ürituse eel- ja lõppvoorus
2014
2013
2013
2011
2011

Klienditeenindusega seotud koolitused

Kliendisuhtlus on meie valdkonnas üks oluline asi, ilma milleta ei saa. Nagu paljudele, oli ka minu jaoks esimesed töökogemused just müügivaldkonnas. Kuna olen alati pidanud oluliseks oma töös hea olemist ja tulemuslikkust, siis olen läbinud ka mitmeid teenindusvaldkonnaga seotud koolitusi. Toon mõned välja ka:

Tipptasemel tegijad

Koolitaja: Rõõmukiir OÜ
Klienditeeninduse alased teadmised ja müügioskused, mis aitavad pakkuda professionaalset ja kliendikeskset teenindust

Neljamõõtmeline teenindus

Koolitaja: Piret Bärg
Raamatu esitlus-koolitus; osalesin korraldusprotsessis ning aitasin sündmust läbi viia

Meeskonnatöö, ürituskorralduse ABC ja motivatsioonikoolitus

Korraldaja: NÕEL (Nõmme Õpilasesinduste Liit)
Kahepäevane koolitus

Klienditeeninduse algkursus (10h)

Koolitaja: Heli Sakk-Hännikäinen
Ülevaade teenindusfilosoofiast; teeninduse terviklikkuse printsiip; kvaliteetset teenindust soodustavad ja takistavad mõtte- ja tegutsemismallid; kuidas toime tulla “raskete klientidega” jpm
2019
2017
2013
2010

Eneseareng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Robin Sharma “Better You” Saku Suurhallis

5. novembril toimub Saku Suurhallis suurim ja rahvusvahelisim enesearengu koolitus, mis Eestis iial toimunud.

Improõppe I tase

Läbiviija: Ruutu10 improstuudio
Maht: 21 tundi

Teatriõpe (35h)

Jakob Westholmi Gümnaasium
Juhendaja: Rando Kuustik ning külalisjuhendajad (nt Mart Müürisepp)
2019
2015
2014
Shopping Cart